E-Nummern-Auflistung

E-NummerBezeichnungHauptfunktion
E 100KurkuminFarbstoff
E 101i) Riboflavin
ii) Riboflavin-5′-Phosphat
Farbstoff
E 102TartrazinFarbstoff
E 104ChinolingelbFarbstoff
E 110Gelborange SFarbstoff
E 120Echtes KarminFarbstoff
E 122AzorubinFarbstoff
E 123AmaranthFarbstoff
E 124Cochenillerot AFarbstoff
E 127ErythrosinFarbstoff
E 129Allurarot ACFarbstoff
E 131Patentblau VFarbstoff
E 132Indigotin IFarbstoff
E 133Brillantblau FCFFarbstoff
E 140i) Chlorophylle
ii)Chlorophylline
Farbstoff
E 141i) kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle
ii) kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline
Farbstoff
E 142Grün SFarbstoff
E 150 aEinfaches ZuckerkulörFarbstoff
E 150 bSulfitlaugen-ZuckerkulörFarbstoff
E 150 cAmmoniak ZuckerkulörFarbstoff
E 150 dAmmonsulfit-ZuckerkulörFarbstoff
E 151Brillantschwarz BNFarbstoff
E 153PflanzenkohleFarbstoff
E 154Braun FKFarbstoff
E 155Braun HTFarbstoff
E 160 aCarotine
i) gemischte Carotine
ii) Beta-Carotin
Farbstoff
E 160 bAnnatto; Bixin; NorbixinFarbstoff
E 160 cPaprikaextrakt; Capsanthin; CapsorubinFarbstoff
E 160 dLycopinFarbstoff
E 160 eBeta-apo-8′-Carotinal (C 30)Farbstoff
E 160 fBeta-apo-8′-Carotinsäure-Etyhlester (C 30)Farbstoff
E 161 bLuteinFarbstoff
E 161 gCanthaxanthinFarbstoff
E 162BeetenrotFarbstoff
E 163AnthocyaneFarbstoff
E 170CalciumcarbonatFarbstoff
E 171TitandioxidFarbstoff
E 172Eisenoxide und EisenhydroxideFarbstoff
E 173AluminiumFarbstoff
E 174SilberFarbstoff
E 175GoldFarbstoff
E 180Litholrubin BKFarbstoff
E 200SorbinsäureKonservierungsstoff
E 202KaliumsorbatKonservierungsstoff
E 203CalciumsorbatKonservierungsstoff
E 210BenzoesäureKonservierungsstoff
E 211NatriumbenzoatKonservierungsstoff
E 212KaliumbenzoatKonservierungsstoff
E 213CalciumbenzoatKonservierungsstoff
E 214Ethyl-p-hydroxybenzoatKonservierungsstoff
E 215Natriumethyl-p-hydroxybenzoatKonservierungsstoff
E 218Methyl-p-hydroxybenzoatKonservierungsstoff
E 219Natriummethyl-p-hydroxybenzoatKonservierungsstoff
E 220SchwefeldioxidKonservierungsstoff
E 221NatriumsulfitKonservierungsstoff
E 222NatriumhydrogensulfitKonservierungsstoff
E 223NatriummetabisulfitKonservierungsstoff
E 224KaliummetabisulfitKonservierungsstoff
E 226CalciumsulfitKonservierungsstoff
E 227CalciumbisulfitKonservierungsstoff
E 228KaliumbisulfitKonservierungsstoff
E 234NisinKonservierungsstoff
E 235NatamycinKonservierungsstoff
E 239HexamethylentetraminKonservierungsstoff
E 242DimethyldicarbonatKonservierungsstoff
E 249KaliumnitritKonservierungsstoff
E 250NatriumnitritKonservierungsstoff, Antioxidationsmittel
E 251NatriumnitratKonservierungsstoff, Antioxidationsmittel
E 252KaliumnitratKonservierungsstoff, Antioxidationsmittel
E 260EssigsäureSäuerungsmittel, Säureregulator
E 261KaliumacetatSäuerungsmittel, Säureregulator
E 262Natriumacetate
i) Natriumacetat
ii) Natriumdiacetat
Säuerungsmittel, Säureregulator
E 263CalciumacetatSäuerungsmittel, Säureregulator
E 270MilchsäureSäuerungsmittel
E 280PropionsäureKonservierungsstoff
E 281NatriumpropionatKonservierungsstoff
E 282CalciumpropionatKonservierungsstoff
E 283KaliumpropionatKonservierungsstoff
E 284BorsäureKonservierungsstoff
E 285Natriumtetraborat (Borax)Konservierungsstoff
E 290KohlendioxidTreibgas
E 296ÄpfelsäureSäuerungsmittel
E 297FumarsäureSäuerungsmittel
E 300AscorbinsäureAntioxidationsmittel, Mehlbehandlungsmittel
E 301NatriumascorbatAntioxidationsmittel, Mehlbehandlungsmittel
E 302CalciumascorbatAntioxidationsmittel, Mehlbehandlungsmittel
E 304Fettsäureester der Ascorbinsäure
i) Ascorbylpalmitat
ii) Ascorbylstearat
Antioxidationsmittel
E 306Stark tocopherolhaltige ExtrakteAntioxidationsmittel
E 307Alpha-TocopherolAntioxidationsmittel
E 308Gamma-TocopherolAntioxidationsmittel
E 309Delta-TocopherolAntioxidationsmittel
E 310PropylgallatAntioxidationsmittel
E 311OctylgallatAntioxidationsmittel
E 312DodecylgallatAntioxidationsmittel
E 315IsoascorbinsäureAntioxidationsmittel
E 316NatriumisoascorbatAntioxidationsmittel
E 319Tertiär-Butylhydrochinon (TBHQ)Antioxidationsmittel
E 320Butylhydroxianisol (BHA)Antioxidationsmittel
E 321Butylhydroxytoluol (BHT)Antioxidationsmittel
E 322LecithineEmulgator
E 325NatriumlactatSäureregulator
E 326KaliumlactatSäureregulator
E 327CalciumlactatSäureregulator
E 330CitronensäureSäuerungsmittel, Säureregulator
E 331Natriumcitrate
i) Monoatriumcitrat
ii) Dinatriumcitrat
iii) Trinatriumcitrat
Säuerungsmittel, Säureregulator
E 332Kaliumcitrate
i) Monokaliumcitrat
ii) Trikaliumcitrat
Säuerungsmittel, Säureregulator
E 333Calciumcitrate
i) Monocalciumcitrat
ii) Dicalciumcitrat
iii) Tricalciumcitrat
Säuerungsmittel, Säureregulator
E 334L(+)-WeinsäureSäuerungsmittel, Säureregulator
E 335Natriumtartrate
i) Mononatriumtartrat
ii) Dinatriumtartrat
Säuerungsmittel, Säureregulator
E 336Kaliumtartrate
i) Monokaliumtartrat
ii) Dikaliumtartrat
Säuerungsmittel, Säureregulator
E 337KaliumnatriumtartratSäuerungsmittel, Säureregulator
E 338PhosphorsäureSäuerungsmittel, Schmelzsalz
E 339Natriumphosphate
i) Mononatriumphosphat
ii) Dinatriumphosphat
iii) Trinatriumphosphat
Säuerungsmittel, Schmelzsalz
E 340Kaliumphosphate
i) Monokaliumphosphat
ii) Dikaliumphosphat
iii) Trikaliumphosphat
Säuerungsmittel, Schmelzsalz
E 341Calciumphosphate
i) Monocalciumphosphat
ii) Dicalciumphosphat
iii) Tricalciumphosphat
Säuerungsmittel, Schmelzsalz
E 343Magnesiumphosphate
i) Monomagnesiumphosphat
ii) Dimagnesiumphosphat
Säureregulator
E 350Natriummalate
i) Natriummalat
ii) Natriumhydrogenmalat
Säureregulator
E 351KaliummalatSäureregulator
E 352Calciummalate
i) Calciummalat
ii) Calciumhydrogenmalat
Säureregulator
E 353MetaweinsäureStabilisator
E 354CalciumtartratSäureregulator, Festigungsmittel
E 355AdipinsäureSäuerungsmittel, Säureregulator
E 356NatriumadipatSäuerungsmittel, Säureregulator
E 357KaliumadipatSäuerungsmittel, Säureregulator
E 363BernsteinsäureSäuerungsmittel
E 380TriammoniumcitratSäureregulator
E 385CalciumdinatriumethylendiamintetraacetatAntioxidationsmittel, Stabilisator
E 400AlginsäureVerdickungsmittel
E 401NatriumalginatVerdickungsmittel
E 402KaliumalginatVerdickungsmittel
E 403AmmoniumalginatVerdickungsmittel
E 404CalciumalginatVerdickungsmittel
E 405PropylenglycolalginatVerdickungsmittel
E 406Agar-AgarGeliermittel
E 407CarrageenGeliermittel
E 407aVerarbeitete Eucheuma-AlgenGeliermittel
E 410JohannisbrotkernmehlVerdickungsmittel
E 412GuarkernmehlVerdickungsmittel
E 413TraganthGeliermittel
E 414Gummi arabicumVerdickungsmittel
E 415XanthanVerdickungsmittel
E 416KarayaVerdickungsmittel
E 417TarakernmehlVerdickungsmittel
E 418GellanGeliermittel
E 420Sorbit
i) Sorbit
ii) Sorbitsirup
Süßungsmittel, Feuchthaltemittel
E 421MannitSüßungsmittel
E 422GlycerinFeuchthaltemittel
E 425Konjak
i) Konjakgummi
ii) Konjak-Glukomannan
Verdickungsmittel
E 426Sojabohnen-PolyoseVerdickungsmittel, Emulgator
E 431Polyoxyethylen-(40)-stearatEmulgator
E 432Polyoxyethylen-sorbitan-monolaurat
(Polysorbat 20)
Emulgator
E 433Polyoxyethylen-sorbitan-monooleat
(Polysorbat 80)
Emulgator
E 434Polyoxyethylen-sorbitan-monopalmitat
(Polysorbat 40)
Emulgator
E 435Polyoxyethylen-sorbitan-monostearat
(Polysorbat 60)
Emulgator
E 436Polyoxyethylen-sorbitan-tristearat
(Polysorbat 65)
Emulgator
E 440Pektine
i) Pektin
ii) Amidiertes Pektin
Geliermittel
E 442Ammoniumsalze von PhosphatidsäurenEmulgator
E 444SaccharoseacetatisobutyratStabilisator
E 445Glycerinester aus WurzelharzStabilisator
E 450Diphosphate
i) Dinatriumdiphosphat
ii) Trinatriumdiphosphat
iii) Tetranatriumdiphosphat
v) Tetrakaliumdiphosphat
vi) Dicalciumdiphosphat
vii) Calciumdihydrogendiphosphat
Antioxidationsmittel, Backtriebmittel, Schmelzsalz
E 451Triphosphate
Pentanatriumtriphosphat
Pentakaliumtriphosphat
Antioxidationsmittel, Backtriebmittel, Schmelzsalz
E 452Polyphosphate
i) Natriumpolyphosphat
ii) Kaliumpolyphosphat
iii) Natriumcalciumpolyphosphat
iv) Calciumpolyphosphat
Antioxidationsmittel, Backtriebmittel, Schmelzsalz
E 459Beta-CyclodextrinFüllstoff
E 460Cellulose
i) Mikrokristalline Cellulose
ii) Cellulosepulver
Füllstoff, Verdickungsmittel
E 461MethylcelluloseFüllstoff, Verdickungsmittel
E 462EthylcelluloseFüllstoff, Verdickungsmittel
E 463HydroxypropylcelluloseFüllstoff, Verdickungsmittel
E 464HydroxypropylmethylcelluloseFüllstoff, Verdickungsmittel
E 465EthylmethylcelluloseFüllstoff, Verdickungsmittel
E 466Carboxymethylcellulose
Natriumcarboxymethylcellulose
Füllstoff, Verdickungsmittel
E 468Vernetzte NatriumcarboxymethylcelluloseFüllstoff, Verdickungsmittel
E 469Enzymatisch hydrolysierte CarboxymethylcelluloseFüllstoff, Verdickungsmittel
E 470 aNatrium-, Kalium- und Calciumsalze von SpeisefettsäurenEmulgator, Trennmittel
E 470 bMagnesiumsalze von SpeisefettsäurenEmulgator, Trennmittel
E 471Mono- und Diglyceride von SpeisefettsäurenEmulgator, Schaumverhüter
E 472 aEssigsäureester von Mono- und Diglyceriden von SpeisefettsäurenEmulgator
E 472 bMilchsäureester von Mono- und Diglyceriden von SpeisefettsäurenEmulgator
E 472 cCitronensäureester von Mono- und Diglyceriden von SpeisefettsäurenEmulgator
E 472 dWeinsäureester von Mono- und Diglyceriden von SpeisefettsäurenEmulgator
E 472 eMono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von SpeisefettsäurenEmulgator
E 472 fGemischte Wein- und Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden von SpeisefettsäurenEmulgator
E 473Zuckerester von SpeisefettsäurenEmulgator
E 474ZuckerglycerideEmulgator
E 475Polyglycerinester von SpeisefettsäurenEmulgator
E 476Polyglycerin-PolyricinoleatEmulgator
E 477Propylenglycolester von SpeisefettsäurenEmulgator
E 479 bThermooxidiertes Sojaöl mit Mono- und Diglyceriden von SpeisefettsäurenEmulgator, Trennmittel
E 481Natriumstearoyl-2-lactylatEmulgator
E 482Calciumstearoyl-2-lactylatEmulgator
E 483StearyltartratEmulgator
E 491SorbitanmonostearatEmulgator
E 492SorbitantristearatEmulgator
E 493SorbitanmonolauratEmulgator
E 494SorbitanmonooleatEmulgator
E 495SorbitanmonopalmitatEmulgator
E 500Natriumcarbonate
i) Natriumcarbonat
ii) Natriumhydrogenarbonat
iii) Natriumsesquicarbonat
Säureregulator, Backtriebmittel
E 501Kaliumcarbonate
i) Kaliumcarbonat
ii) Kaliumhydrogencarbonat
Säureregulator, Backtriebmittel
E 503Ammoniumcarbonate
i) Ammoniumcarbonat
ii) Ammoniumhydrogencarbonat
Säureregulator, Backtriebmittel
E 504Magnesiumcarbonate
i) Magnesiumcarbonat
ii) Magnesiumhydroxidcarbonat Magnesiumhydrogencarbonat
Säureregulator, Backtriebmittel
E 507Salzsäure, ChlorwasserstoffsäureSäuerungsmittel, Gschmacksverstärker
E 508KaliumchloridSäuerungsmittel, Gschmacksverstärker
E 509CalciumchloridSäuerungsmittel, Gschmacksverstärker
E 511MagnesiumchloridSäuerungsmittel, Gschmacksverstärker
E 512Zinn-II-chloridAntioxidationsmittel, Stabilisator
E 513SchwefelsäureSäuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 514Natriumsulfate
i) Natriumsulfat
ii) Natriumhydrogensulfat
Säuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 515Kaliumsulfate
i) Kaliumsulfat
ii) Kaliumhydrogensulfat
Säuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 516CalciumsulfatSäuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 517AmmoniumsulfatSäuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 520AluminiumsulfatSäuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 521AluminiumnatriumsulfatSäuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 522AluminiumkaliumsulfatSäuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 523AluminiumammoniumsulfatSäuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 524NatriumhydroxidSäureregulator
E 525KaliumhydroxidSäureregulator
E 526CalciumhydroxidSäureregulator
E 527AmmoniumhydroxidSäureregulator
E 528MagnesiumhydroxidSäureregulator
E 529CalciumoxidSäureregulator
E 530MagnesiumoxidSäureregulator
E 535NatriumferrocyanidStabilisator, Trennmittel
E 536KaliumferrocyanidStabilisator, Trennmittel
E 538CalciumferrocyanidStabilisator, Trennmittel
E 541Saures NatriumaluminiumphosphatBacktriebmittel
E 551SiliciumdioxidTrennmittel
E 552CalciumsilicatTrennmittel
E 553ai)Magnesiumsilicat
ii) Magnesiumtrisilicat
Trennmittel
E 553bTalkumTrennmittel
E 554NatriumaluminiumsilicatTrennmittel
E 555KaliumaluminiumsilicatTrennmittel
E 556CalciumaluminiumsilicatTrennmittel
E 558BentonitTrennmittel
E 559Aluminiumsilicat (Kaolin)Trennmittel
E 570FettsäurenEmulgator
E 574GluconsäureSäureregulator
E 575Glucono-delta-lactonSäureregulator
E 576NatriumgluconatSäureregulator, Stabilisator
E 577KaliumgluconatSäureregulator, Stabilisator
E 578CalciumgluconatSäureregulator, Stabilisator
E 579Eisen-II-gluconatSäureregulator, Stabilisator
E 585Eisen-II-lactatStabilisator
E 5864-HexylresorcinAntioxidationsmittel
E 620GlutaminsäureGeschmacksverstärker
E 621MononatriumglutamatGeschmacksverstärker
E 622MonokaliumglutamatGeschmacksverstärker
E 623CalciumdiglutamatGeschmacksverstärker
E 624MonoammoniumglutamatGeschmacksverstärker
E 625MagnesiumdiglutamatGeschmacksverstärker
E 626GuanylsäureGeschmacksverstärker
E 627DinatriumguanylatGeschmacksverstärker
E 628DikaliumguanylatGeschmacksverstärker
E 629CalciumguanylatGeschmacksverstärker
E 630InosinsäureGeschmacksverstärker
E 631DinatriuminosinatGeschmacksverstärker
E 632DikaliuminosinatGeschmacksverstärker
E 633CalciuminosinatGeschmacksverstärker
E 634Calcium-5′-ribonucleotidGeschmacksverstärker
E 635Dinatrium-5′-ribonucleotidGeschmacksverstärker
E 640Glycin und dessen NatriumsalzGeschmacksverstärker
E 650ZinkacetatStabilisator
E 900DimethylpolysiloxanSchaumverhüter
E 901Bienenwachs weiß und gelbÜberzugsmittel, Trennmittel
E 902CandelillawachsÜberzugsmittel, Trennmittel
E 903CarnaubawachsÜberzugsmittel, Trennmittel
E 904SchellackÜberzugsmittel, Trennmittel
E 905Mikrokristallines WachsÜberzugsmittel, Trennmittel
E 907Hydriertes Poly-1-decenÜberzugsmittel
E 912MontansäureesterÜberzugsmittel, Trennmittel
E 914Polyethylenwachs-oxidateÜberzugsmittel, Trennmittel
E 920L-CysteinMehlbehandlungsmittel
E 927 bCarbamidStabilisator
E 938ArgonTreibgas
E 939HeliumTreibgas
E 941StickstoffTreibgas
E 942DistickstoffmonoxidTreibgas
E 943aButanTreibgas
E 943bIsobutanTreibgas
E 944PropanTreibgas
E 948SauerstoffTreibgas
E 949WasserstoffTreibgas
E 950Acesulfam-KSüßungsmittel, Geschmacksverstärker
E 951AspartamSüßungsmittel, Geschmacksverstärker
E 952Cyclohexansulfamidsäure und ihre Na- und Ca-Salze
i) Cyclohexansulfamidsäure
ii) Natriumcyclamat
iii) Calciumcyclamat
Süßungsmittel
E 953IsomaltSüßungsmittel
E 954Saccharin und seine Na-, K- und Ca-Salze
i) Saccharin
ii) Saccharin-Natrium
iii) Saccharin-Calcium
iv) Saccharin-Kalium
Süßungsmittel
E 955SucraloseSüßungsmittel
E 957ThaumatinSüßungsmittel, Geschmacksverstärker
E 959Neohesperidin DCSüßungsmittel
E 962Aspartam-AcesulfamsalzSüßungsmittel
E 965Maltit
i) Maltit
ii) Maltitsirup
Süßungsmittel
E 966LactitSüßungsmittel
E 967XylitSüßungsmittel
E 968ErythritSüßungsmittel
E 999QuillajaextraktStabilisator
E 1103InvertaseFeuchthaltemittel
E 1105LysozymKonservierungsmittel
E 1200PolydextroseFüllstoff
E 1201PolyvinylpyrrolidonStabilisator
E 1202PolyvinylpolypyrrolidonStabilisator
E 1204PullulanÜberzugsmittel, Verdickungsmittel
E 1404Oxidierte StärkeModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1410MonostärkephosphatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1412DistärkephosphatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1413Phosphatiertes DistärkephosphatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1414Acetyliertes DistärkephosphatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1420Acetylierte StärkeModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1422Acetyliertes DistärkeadipatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1440HydroxypropylstärkeModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1442HydroxypropyldistärkephosphatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1450StärkenatriumoctenylsuccinatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1451Acetylierte oxidierte StärkeModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1452StärkealuminiumoctenylsuccinatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1505TriethylcitratTrägerlösungsmittel
E 1517GlycerindiacetatTrägerlösungsmittel
E 1518GlycerintriacetatTrägerlösungsmittel
E 1519BenzylalkoholTrägerlösungsmittel
E 15201,2-Propandiol (Propylenglycol)Trägerlösungsmittel
E 101i) Riboflavin
ii) Riboflavin-5′-Phosphat
Farbstoff
E 102TartrazinFarbstoff
E 104ChinolingelbFarbstoff
E 110Gelborange SFarbstoff
E 120Echtes KarminFarbstoff
E 122AzorubinFarbstoff
E 123AmaranthFarbstoff
E 124Cochenillerot AFarbstoff
E 127ErythrosinFarbstoff
E 129Allurarot ACFarbstoff
E 131Patentblau VFarbstoff
E 132Indigotin IFarbstoff
E 133Brillantblau FCFFarbstoff
E 140i) Chlorophylle
ii)Chlorophylline
Farbstoff
E 141i) kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle
ii) kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline
Farbstoff
E 142Grün SFarbstoff
E 150 aEinfaches ZuckerkulörFarbstoff
E 150 bSulfitlaugen-ZuckerkulörFarbstoff
E 150 cAmmoniak ZuckerkulörFarbstoff
E 150 dAmmonsulfit-ZuckerkulörFarbstoff
E 151Brillantschwarz BNFarbstoff
E 153PflanzenkohleFarbstoff
E 154Braun FKFarbstoff
E 155Braun HTFarbstoff
E 160 aCarotine
i) gemischte Carotine
ii) Beta-Carotin
Farbstoff
E 160 bAnnatto; Bixin; NorbixinFarbstoff
E 160 cPaprikaextrakt; Capsanthin; CapsorubinFarbstoff
E 160 dLycopinFarbstoff
E 160 eBeta-apo-8′-Carotinal (C 30)Farbstoff
E 160 fBeta-apo-8′-Carotinsäure-Etyhlester (C 30)Farbstoff
E 161 bLuteinFarbstoff
E 161 gCanthaxanthinFarbstoff
E 162BeetenrotFarbstoff
E 163AnthocyaneFarbstoff
E 170CalciumcarbonatFarbstoff
E 171TitandioxidFarbstoff
E 172Eisenoxide und EisenhydroxideFarbstoff
E 173AluminiumFarbstoff
E 174SilberFarbstoff
E 175GoldFarbstoff
E 180Litholrubin BKFarbstoff
E 200SorbinsäureKonservierungsstoff
E 202KaliumsorbatKonservierungsstoff
E 203CalciumsorbatKonservierungsstoff
E 210BenzoesäureKonservierungsstoff
E 211NatriumbenzoatKonservierungsstoff
E 212KaliumbenzoatKonservierungsstoff
E 213CalciumbenzoatKonservierungsstoff
E 214Ethyl-p-hydroxybenzoatKonservierungsstoff
E 215Natriumethyl-p-hydroxybenzoatKonservierungsstoff
E 218Methyl-p-hydroxybenzoatKonservierungsstoff
E 219Natriummethyl-p-hydroxybenzoatKonservierungsstoff
E 220SchwefeldioxidKonservierungsstoff
E 221NatriumsulfitKonservierungsstoff
E 222NatriumhydrogensulfitKonservierungsstoff
E 223NatriummetabisulfitKonservierungsstoff
E 224KaliummetabisulfitKonservierungsstoff
E 226CalciumsulfitKonservierungsstoff
E 227CalciumbisulfitKonservierungsstoff
E 228KaliumbisulfitKonservierungsstoff
E 234NisinKonservierungsstoff
E 235NatamycinKonservierungsstoff
E 239HexamethylentetraminKonservierungsstoff
E 242DimethyldicarbonatKonservierungsstoff
E 249KaliumnitritKonservierungsstoff
E 250NatriumnitritKonservierungsstoff, Antioxidationsmittel
E 251NatriumnitratKonservierungsstoff, Antioxidationsmittel
E 252KaliumnitratKonservierungsstoff, Antioxidationsmittel
E 260EssigsäureSäuerungsmittel, Säureregulator
E 261KaliumacetatSäuerungsmittel, Säureregulator
E 262Natriumacetate
i) Natriumacetat
ii) Natriumdiacetat
Säuerungsmittel, Säureregulator
E 263CalciumacetatSäuerungsmittel, Säureregulator
E 270MilchsäureSäuerungsmittel
E 280PropionsäureKonservierungsstoff
E 281NatriumpropionatKonservierungsstoff
E 282CalciumpropionatKonservierungsstoff
E 283KaliumpropionatKonservierungsstoff
E 284BorsäureKonservierungsstoff
E 285Natriumtetraborat (Borax)Konservierungsstoff
E 290KohlendioxidTreibgas
E 296ÄpfelsäureSäuerungsmittel
E 297FumarsäureSäuerungsmittel
E 300AscorbinsäureAntioxidationsmittel, Mehlbehandlungsmittel
E 301NatriumascorbatAntioxidationsmittel, Mehlbehandlungsmittel
E 302CalciumascorbatAntioxidationsmittel, Mehlbehandlungsmittel
E 304Fettsäureester der Ascorbinsäure
i) Ascorbylpalmitat
ii) Ascorbylstearat
Antioxidationsmittel
E 306Stark tocopherolhaltige ExtrakteAntioxidationsmittel
E 307Alpha-TocopherolAntioxidationsmittel
E 308Gamma-TocopherolAntioxidationsmittel
E 309Delta-TocopherolAntioxidationsmittel
E 310PropylgallatAntioxidationsmittel
E 311OctylgallatAntioxidationsmittel
E 312DodecylgallatAntioxidationsmittel
E 315IsoascorbinsäureAntioxidationsmittel
E 316NatriumisoascorbatAntioxidationsmittel
E 319Tertiär-Butylhydrochinon (TBHQ)Antioxidationsmittel
E 320Butylhydroxianisol (BHA)Antioxidationsmittel
E 321Butylhydroxytoluol (BHT)Antioxidationsmittel
E 322LecithineEmulgator
E 325NatriumlactatSäureregulator
E 326KaliumlactatSäureregulator
E 327CalciumlactatSäureregulator
E 330CitronensäureSäuerungsmittel, Säureregulator
E 331Natriumcitrate
i) Monoatriumcitrat
ii) Dinatriumcitrat
iii) Trinatriumcitrat
Säuerungsmittel, Säureregulator
E 332Kaliumcitrate
i) Monokaliumcitrat
ii) Trikaliumcitrat
Säuerungsmittel, Säureregulator
E 333Calciumcitrate
i) Monocalciumcitrat
ii) Dicalciumcitrat
iii) Tricalciumcitrat
Säuerungsmittel, Säureregulator
E 334L(+)-WeinsäureSäuerungsmittel, Säureregulator
E 335Natriumtartrate
i) Mononatriumtartrat
ii) Dinatriumtartrat
Säuerungsmittel, Säureregulator
E 336Kaliumtartrate
i) Monokaliumtartrat
ii) Dikaliumtartrat
Säuerungsmittel, Säureregulator
E 337KaliumnatriumtartratSäuerungsmittel, Säureregulator
E 338PhosphorsäureSäuerungsmittel, Schmelzsalz
E 339Natriumphosphate
i) Mononatriumphosphat
ii) Dinatriumphosphat
iii) Trinatriumphosphat
Säuerungsmittel, Schmelzsalz
E 340Kaliumphosphate
i) Monokaliumphosphat
ii) Dikaliumphosphat
iii) Trikaliumphosphat
Säuerungsmittel, Schmelzsalz
E 341Calciumphosphate
i) Monocalciumphosphat
ii) Dicalciumphosphat
iii) Tricalciumphosphat
Säuerungsmittel, Schmelzsalz
E 343Magnesiumphosphate
i) Monomagnesiumphosphat
ii) Dimagnesiumphosphat
Säureregulator
E 350Natriummalate
i) Natriummalat
ii) Natriumhydrogenmalat
Säureregulator
E 351KaliummalatSäureregulator
E 352Calciummalate
i) Calciummalat
ii) Calciumhydrogenmalat
Säureregulator
E 353MetaweinsäureStabilisator
E 354CalciumtartratSäureregulator, Festigungsmittel
E 355AdipinsäureSäuerungsmittel, Säureregulator
E 356NatriumadipatSäuerungsmittel, Säureregulator
E 357KaliumadipatSäuerungsmittel, Säureregulator
E 363BernsteinsäureSäuerungsmittel
E 380TriammoniumcitratSäureregulator
E 385CalciumdinatriumethylendiamintetraacetatAntioxidationsmittel, Stabilisator
E 400AlginsäureVerdickungsmittel
E 401NatriumalginatVerdickungsmittel
E 402KaliumalginatVerdickungsmittel
E 403AmmoniumalginatVerdickungsmittel
E 404CalciumalginatVerdickungsmittel
E 405PropylenglycolalginatVerdickungsmittel
E 406Agar-AgarGeliermittel
E 407CarrageenGeliermittel
E 407aVerarbeitete Eucheuma-AlgenGeliermittel
E 410JohannisbrotkernmehlVerdickungsmittel
E 412GuarkernmehlVerdickungsmittel
E 413TraganthGeliermittel
E 414Gummi arabicumVerdickungsmittel
E 415XanthanVerdickungsmittel
E 416KarayaVerdickungsmittel
E 417TarakernmehlVerdickungsmittel
E 418GellanGeliermittel
E 420Sorbit
i) Sorbit
ii) Sorbitsirup
Süßungsmittel, Feuchthaltemittel
E 421MannitSüßungsmittel
E 422GlycerinFeuchthaltemittel
E 425Konjak
i) Konjakgummi
ii) Konjak-Glukomannan
Verdickungsmittel
E 426Sojabohnen-PolyoseVerdickungsmittel, Emulgator
E 431Polyoxyethylen-(40)-stearatEmulgator
E 432Polyoxyethylen-sorbitan-monolaurat
(Polysorbat 20)
Emulgator
E 433Polyoxyethylen-sorbitan-monooleat
(Polysorbat 80)
Emulgator
E 434Polyoxyethylen-sorbitan-monopalmitat
(Polysorbat 40)
Emulgator
E 435Polyoxyethylen-sorbitan-monostearat
(Polysorbat 60)
Emulgator
E 436Polyoxyethylen-sorbitan-tristearat
(Polysorbat 65)
Emulgator
E 440Pektine
i) Pektin
ii) Amidiertes Pektin
Geliermittel
E 442Ammoniumsalze von PhosphatidsäurenEmulgator
E 444SaccharoseacetatisobutyratStabilisator
E 445Glycerinester aus WurzelharzStabilisator
E 450Diphosphate
i) Dinatriumdiphosphat
ii) Trinatriumdiphosphat
iii) Tetranatriumdiphosphat
v) Tetrakaliumdiphosphat
vi) Dicalciumdiphosphat
vii) Calciumdihydrogendiphosphat
Antioxidationsmittel, Backtriebmittel, Schmelzsalz
E 451Triphosphate
Pentanatriumtriphosphat
Pentakaliumtriphosphat
Antioxidationsmittel, Backtriebmittel, Schmelzsalz
E 452Polyphosphate
i) Natriumpolyphosphat
ii) Kaliumpolyphosphat
iii) Natriumcalciumpolyphosphat
iv) Calciumpolyphosphat
Antioxidationsmittel, Backtriebmittel, Schmelzsalz
E 459Beta-CyclodextrinFüllstoff
E 460Cellulose
i) Mikrokristalline Cellulose
ii) Cellulosepulver
Füllstoff, Verdickungsmittel
E 461MethylcelluloseFüllstoff, Verdickungsmittel
E 462EthylcelluloseFüllstoff, Verdickungsmittel
E 463HydroxypropylcelluloseFüllstoff, Verdickungsmittel
E 464HydroxypropylmethylcelluloseFüllstoff, Verdickungsmittel
E 465EthylmethylcelluloseFüllstoff, Verdickungsmittel
E 466Carboxymethylcellulose
Natriumcarboxymethylcellulose
Füllstoff, Verdickungsmittel
E 468Vernetzte NatriumcarboxymethylcelluloseFüllstoff, Verdickungsmittel
E 469Enzymatisch hydrolysierte CarboxymethylcelluloseFüllstoff, Verdickungsmittel
E 470 aNatrium-, Kalium- und Calciumsalze von SpeisefettsäurenEmulgator, Trennmittel
E 470 bMagnesiumsalze von SpeisefettsäurenEmulgator, Trennmittel
E 471Mono- und Diglyceride von SpeisefettsäurenEmulgator, Schaumverhüter
E 472 aEssigsäureester von Mono- und Diglyceriden von SpeisefettsäurenEmulgator
E 472 bMilchsäureester von Mono- und Diglyceriden von SpeisefettsäurenEmulgator
E 472 cCitronensäureester von Mono- und Diglyceriden von SpeisefettsäurenEmulgator
E 472 dWeinsäureester von Mono- und Diglyceriden von SpeisefettsäurenEmulgator
E 472 eMono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von SpeisefettsäurenEmulgator
E 472 fGemischte Wein- und Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden von SpeisefettsäurenEmulgator
E 473Zuckerester von SpeisefettsäurenEmulgator
E 474ZuckerglycerideEmulgator
E 475Polyglycerinester von SpeisefettsäurenEmulgator
E 476Polyglycerin-PolyricinoleatEmulgator
E 477Propylenglycolester von SpeisefettsäurenEmulgator
E 479 bThermooxidiertes Sojaöl mit Mono- und Diglyceriden von SpeisefettsäurenEmulgator, Trennmittel
E 481Natriumstearoyl-2-lactylatEmulgator
E 482Calciumstearoyl-2-lactylatEmulgator
E 483StearyltartratEmulgator
E 491SorbitanmonostearatEmulgator
E 492SorbitantristearatEmulgator
E 493SorbitanmonolauratEmulgator
E 494SorbitanmonooleatEmulgator
E 495SorbitanmonopalmitatEmulgator
E 500Natriumcarbonate
i) Natriumcarbonat
ii) Natriumhydrogenarbonat
iii) Natriumsesquicarbonat
Säureregulator, Backtriebmittel
E 501Kaliumcarbonate
i) Kaliumcarbonat
ii) Kaliumhydrogencarbonat
Säureregulator, Backtriebmittel
E 503Ammoniumcarbonate
i) Ammoniumcarbonat
ii) Ammoniumhydrogencarbonat
Säureregulator, Backtriebmittel
E 504Magnesiumcarbonate
i) Magnesiumcarbonat
ii) Magnesiumhydroxidcarbonat Magnesiumhydrogencarbonat
Säureregulator, Backtriebmittel
E 507Salzsäure, ChlorwasserstoffsäureSäuerungsmittel, Gschmacksverstärker
E 508KaliumchloridSäuerungsmittel, Gschmacksverstärker
E 509CalciumchloridSäuerungsmittel, Gschmacksverstärker
E 511MagnesiumchloridSäuerungsmittel, Gschmacksverstärker
E 512Zinn-II-chloridAntioxidationsmittel, Stabilisator
E 513SchwefelsäureSäuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 514Natriumsulfate
i) Natriumsulfat
ii) Natriumhydrogensulfat
Säuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 515Kaliumsulfate
i) Kaliumsulfat
ii) Kaliumhydrogensulfat
Säuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 516CalciumsulfatSäuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 517AmmoniumsulfatSäuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 520AluminiumsulfatSäuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 521AluminiumnatriumsulfatSäuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 522AluminiumkaliumsulfatSäuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 523AluminiumammoniumsulfatSäuerungsmittel, Säureregulator, Festigungsmittel
E 524NatriumhydroxidSäureregulator
E 525KaliumhydroxidSäureregulator
E 526CalciumhydroxidSäureregulator
E 527AmmoniumhydroxidSäureregulator
E 528MagnesiumhydroxidSäureregulator
E 529CalciumoxidSäureregulator
E 530MagnesiumoxidSäureregulator
E 535NatriumferrocyanidStabilisator, Trennmittel
E 536KaliumferrocyanidStabilisator, Trennmittel
E 538CalciumferrocyanidStabilisator, Trennmittel
E 541Saures NatriumaluminiumphosphatBacktriebmittel
E 551SiliciumdioxidTrennmittel
E 552CalciumsilicatTrennmittel
E 553ai)Magnesiumsilicat
ii) Magnesiumtrisilicat
Trennmittel
E 553bTalkumTrennmittel
E 554NatriumaluminiumsilicatTrennmittel
E 555KaliumaluminiumsilicatTrennmittel
E 556CalciumaluminiumsilicatTrennmittel
E 558BentonitTrennmittel
E 559Aluminiumsilicat (Kaolin)Trennmittel
E 570FettsäurenEmulgator
E 574GluconsäureSäureregulator
E 575Glucono-delta-lactonSäureregulator
E 576NatriumgluconatSäureregulator, Stabilisator
E 577KaliumgluconatSäureregulator, Stabilisator
E 578CalciumgluconatSäureregulator, Stabilisator
E 579Eisen-II-gluconatSäureregulator, Stabilisator
E 585Eisen-II-lactatStabilisator
E 5864-HexylresorcinAntioxidationsmittel
E 620GlutaminsäureGeschmacksverstärker
E 621MononatriumglutamatGeschmacksverstärker
E 622MonokaliumglutamatGeschmacksverstärker
E 623CalciumdiglutamatGeschmacksverstärker
E 624MonoammoniumglutamatGeschmacksverstärker
E 625MagnesiumdiglutamatGeschmacksverstärker
E 626GuanylsäureGeschmacksverstärker
E 627DinatriumguanylatGeschmacksverstärker
E 628DikaliumguanylatGeschmacksverstärker
E 629CalciumguanylatGeschmacksverstärker
E 630InosinsäureGeschmacksverstärker
E 631DinatriuminosinatGeschmacksverstärker
E 632DikaliuminosinatGeschmacksverstärker
E 633CalciuminosinatGeschmacksverstärker
E 634Calcium-5′-ribonucleotidGeschmacksverstärker
E 635Dinatrium-5′-ribonucleotidGeschmacksverstärker
E 640Glycin und dessen NatriumsalzGeschmacksverstärker
E 650ZinkacetatStabilisator
E 900DimethylpolysiloxanSchaumverhüter
E 901Bienenwachs weiß und gelbÜberzugsmittel, Trennmittel
E 902CandelillawachsÜberzugsmittel, Trennmittel
E 903CarnaubawachsÜberzugsmittel, Trennmittel
E 904SchellackÜberzugsmittel, Trennmittel
E 905Mikrokristallines WachsÜberzugsmittel, Trennmittel
E 907Hydriertes Poly-1-decenÜberzugsmittel
E 912MontansäureesterÜberzugsmittel, Trennmittel
E 914Polyethylenwachs-oxidateÜberzugsmittel, Trennmittel
E 920L-CysteinMehlbehandlungsmittel
E 927 bCarbamidStabilisator
E 938ArgonTreibgas
E 939HeliumTreibgas
E 941StickstoffTreibgas
E 942DistickstoffmonoxidTreibgas
E 943aButanTreibgas
E 943bIsobutanTreibgas
E 944PropanTreibgas
E 948SauerstoffTreibgas
E 949WasserstoffTreibgas
E 950Acesulfam-KSüßungsmittel, Geschmacksverstärker
E 951AspartamSüßungsmittel, Geschmacksverstärker
E 952Cyclohexansulfamidsäure und ihre Na- und Ca-Salze
i) Cyclohexansulfamidsäure
ii) Natriumcyclamat
iii) Calciumcyclamat
Süßungsmittel
E 953IsomaltSüßungsmittel
E 954Saccharin und seine Na-, K- und Ca-Salze
i) Saccharin
ii) Saccharin-Natrium
iii) Saccharin-Calcium
iv) Saccharin-Kalium
Süßungsmittel
E 955SucraloseSüßungsmittel
E 957ThaumatinSüßungsmittel, Geschmacksverstärker
E 959Neohesperidin DCSüßungsmittel
E 962Aspartam-AcesulfamsalzSüßungsmittel
E 965Maltit
i) Maltit
ii) Maltitsirup
Süßungsmittel
E 966LactitSüßungsmittel
E 967XylitSüßungsmittel
E 968ErythritSüßungsmittel
E 999QuillajaextraktStabilisator
E 1103InvertaseFeuchthaltemittel
E 1105LysozymKonservierungsmittel
E 1200PolydextroseFüllstoff
E 1201PolyvinylpyrrolidonStabilisator
E 1202PolyvinylpolypyrrolidonStabilisator
E 1204PullulanÜberzugsmittel, Verdickungsmittel
E 1404Oxidierte StärkeModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1410MonostärkephosphatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1412DistärkephosphatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1413Phosphatiertes DistärkephosphatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1414Acetyliertes DistärkephosphatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1420Acetylierte StärkeModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1422Acetyliertes DistärkeadipatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1440HydroxypropylstärkeModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1442HydroxypropyldistärkephosphatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1450StärkenatriumoctenylsuccinatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1451Acetylierte oxidierte StärkeModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1452StärkealuminiumoctenylsuccinatModifizierte Stärke, Verdickungsmittel
E 1505TriethylcitratTrägerlösungsmittel
E 1517GlycerindiacetatTrägerlösungsmittel
E 1518GlycerintriacetatTrägerlösungsmittel
E 1519BenzylalkoholTrägerlösungsmittel
E 15201,2-Propandiol (Propylenglycol)Trägerlösungsmittel

 

Ein Beitrag unserer/s Leserin/s Michael Steinzen aus Ludwigsburg in Baden-Württemberg.
Ende des Beitrags 1-2013-229-1042
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Schreibfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben sind sorgfältig recherchiert worden. Weder der/die Autor/Autorin noch die Webseitenbetreiber übernehmen eine Haftung für etwaige Negativfolgen, die sich durch die Anwendung des obigen Beitrages ergeben. Etwaige rechtliche Hinweise ersetzen keine Rechtsberatung. Im Zweifelsfall lassen Sie sich bitte vor Anwendung dieses Ratgebers durch einen Rechtsanwalt beraten.

Beitrag teilen

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*